Taula de continguts
M5
MÒDUL 5
Veus i sabers sostenibles de referents propers i mundials
Resum sessió

Per visibilitzar la diversitat de veus i sabers, coneixem la diversitat d’històries que ens acompanyen a través d’un objecte personal. Coneixem històries de personatges reals per adonar-nos de possibles biaixos i estereotips que tenim en com mirem i reflexionem sobre el perill de la història única. Amb dinàmiques com la cursa de relleus i la cita exprés també experimentem vivencialment el repte de la interseccionalitat i la diversitat de l’entorn.

Idea força

La història única crea estereotips. Fan d’una sola història, l’única història.

Conceptes clau

Història única, interseccionalitat, estereotips.

Objectius
Dinàmica

PRIMERA PART

1. Introducció
    1a. Recuperem coneixements (5’)
    1b. Dinàmica “Qui sóc?” (10’)

SEGONA PART

2. Contrastos
    2a. Reconstruïm les històries (40’)
    2b. Vídeo Chimamanda (35’)
    2c. Cita exprés (20’)

TERCERA PART

3. Tancament
    3a. Com em sento quan penso amb la meva història? (10’)

Material de l’educadora

Retalls històries, targetes personatge, dibuix, fulls, bolígrafs.

Requisits tècnics

Projector i àudio.

Desenvolupament del mòdul 5
Veus i sabers sostenibles de referents propers i mundials
1a part

Introducció

En aquesta primera part reprenem el que hem estat treballant fins ara i en una dinàmica introductòria l’alumnat protagonitza la diversitat d’històries a partir d’un objecte personal per tal d’activar els coneixements previs.

A

Recuperem coneixements

5'
B

Dinàmica introductòria

10'

Un objecte per explicar qui sóc

L’objecte el poden portar de casa -si prèviament els ho recordem-, o escollir un objecte que portem a sobre o tinguem a mà (una polsera, un collaret, una samarreta que tingui un significat especial per a qui la porta…).

2a part

Contrastos

En aquesta segona part treballem en grups per conèixer les històries que s’amaguen rere les imatges de persones, reconeixent la diversitat i el moviment, així com el perill de la jerarquització.

A

Reconstruïm les històries

40'

Per aquesta dinàmica, escollim diferents personatges que ens semblin rellevants per treballar la interculturalitat crítica amb l’alumnat. Cada personatge té una imatge, i aquesta va acompanyada d’una història. Tot i això, les imatges i les històries es presenten per separat.

!

Moltes de les imatges estan dibuixades, però expliquem que són dibuixos de persones reals.

Les imatges utilitzades en aquest cas pertanyen a la galeria d’imatges de la il·lustradora Isabel Ruiz Ruiz i és un exemple per vincular l’expressió artística i la vida de les dones referents que pot motivar a l’alumnat tant per conèixer aquestes dones i per incentivar la pintura com a expressió artística. També hi ha altres recursos i bancs d’imatges d’altres il·lustradores que es poden utilitzar amb la mateixa finalitat.

Il·lustracions de Isabel Ruiz Ruiz

!

Podem vincular la imatge amb la història que correspon, i donem un espai per fer preguntes o exposar allò que els hagi semblat més rellevant. 

Preguntes per la reflexió

És important valoritzar les històries de les persones, i entendre que totes les persones tenen les seves històries. Cal anar molt amb compte amb el que la Chimamanda anomena “el perill de la història única”, es crea una història a partir de prejudicis i estereotips i s’obvia totes les històries que acompanyen i conformen la vida de la persona o persones.

Explicar una única història de les coses, un únic punt de vista, una sola idea de la societat o les persones, ens porta a crear estereotips d’elles que no reflecteixen la realitat i inclòs poden ser causants d’exclusió o marginació de certs grups socials. És així com d’una mateixa història també hi haurà diferents perspectives, i aquella suposada mateixa història és viscuda des de diferents realitats.

B

Vídeo Chimamanda

35'

Utilitza el concepte “perill de la història única” per referir-se a com el relat d’una sola història crea estereotips, i aquests estereotips no tenen perquè ser falsos, però són incomplets. Fan d’una sola història, la història única.

Preguntes per la reflexió

C

Cita exprés

20'

Abans de demanar a l’alumnat que trobi les persones amb qui quedarà a cada hora, direm, en veu alta i també escrivint-los a la pissarra, els temes de conversa/preguntes que es fan a les diferents hores de les cites. 

Temes de conversa / preguntes

!

En aquest cas també volem posar en valor les diferents formes de sabers que existeixen, i trencar la inèrcia jeràrquica que col·loca uns sabers per sobre d’altres. 

L’objectiu d’aquesta dinàmica consisteix a reconèixer la diversitat present que hi ha un en el mateix entorn. Entendre com la humanitat està en constant moviment (tant en l’actualitat com al llarg de la història de la humanitat). Tanmateix, les raons per les quals les persones es mouen i migren poden ser molt diferents. Poden ser migracions volgudes o forçades.

3a part

Tancament

En aquesta tercera part fem el tancament del mòdul.

A

Com em sento quan penso amb la meva història?

10'

Per tancar utilitzem les cartes de “Cuidar es otra historia[1]” Convidarem a l’alumnat a escollir una de les cartes responent a la següent pregunta:

Pregunta pel diari d’aprenentatge:

  • Quines històries he conegut que abans no coneixia?

  • Què he après en relació a “el perill de la història única”?