Taula de continguts
Opcions
Opció 1
Comunicació transformadora
M6
Sessió 2

Introducció elements sonors i entrevista radiofònica

PRIMERA PART

1. Introducció
   1a. Ens presentem (5’)
   1b. Identifiquem els mitjans d’informació i compartim la nostra relació amb ells (10’)
   1c. Identifiquem els tipus de ràdio segons el model de propietat (10’)
   1d. Identifiquem les característiques de la ràdio (5’)
   1e. Identifiquem les finalitats de la ràdio (5’)
   1f. El llenguatge radiofònic. Identifiquem els elements o recursos sonors de la ràdio (10’)

SEGONA PART

2. Contrastos
    2a. Descobrim l’entrevista radiofònica (10’)
    2b. Descobrim com preparar una entrevista (10’)
    2c. Descobrim a la persona que entrevistarem (50’)

TERCERA PART

3. Tancament
    3a. Tanquem la sessió i proposem una tasca (5’)

1a part

Introducció

En aquesta primera part presentem la col·laboració entre Akwaba i COMSOC, així com comencem a identificar els mitjans d’informació centrant-nos en la ràdio, les seves característiques, finalitats i recursos sonors. 

A

Ens presentem

5'
!

És important que quedi palès que després d’aquesta sessió introductòria, la següent es destinarà a preparar l’entrevista i, finalment, executarem aquesta a la tercera.

B

Identifiquem els mitjans d’informació i compartim la nostra relació amb ells

10'
C

Identifiquem els tipus de ràdio segons el model de propietat

10'

Ara que ja tenim més present el món dels mitjans, la comunicació i la informació, ens preguntem quins tipus de ràdio existeixen. Ja que es poden classificar de diverses maneres (per continguts, per canal d’emissió, etc) compartim que hi ha una que és particularment interessant mirar pel que fa a l’història de la radiodifusió i el que nosaltres farem. Com a pista, podem esmentar que una bona manera d’esbrinar quins són aquests tres tipus de ràdio que ens interessen és fixar-se en qui n’és propietari, i que això estarà directament relacionat amb la finalitat de cada emissora.

Així, la idea és acabar parlant de:

RÀDIOS PÚBLIQUES

Són les emissores gestionades, finançades i desenvolupades per diverses institucions (estatals, autonòmiques, locals, etc.).

RÀDIOS COMERCIALS

Són empreses la principal finalitat de les quals és obtenir guanys. La comunicació i els continguts són mitjans per assolir el lucre.

RÀDIOS COMUNITÀRIES

No tenen finalitat de lucre. Solen ser horitzontals i col·lectives. Encoratgen la participació. S’interessen per temes socials. Són espais d’intercanvi. Enforteixen drets. Treballen en xarxa.

És interessant preguntar a la classe quines de cada tipus coneixen, normalment ens adonarem que les comunitàries són menys conegudes i si anem bé de temps podem mostrar a la pantalla la web de XRCB i/o REX.

D

Identifiquem les característiques de la ràdio

5'

IMATGE SONORA

Per exemple, un udol transmet la imatge d’un llop.

PAISATGE SONOR

Per exemple, el soroll del vent, d’unes gavines i la mar evocarà una imatge d’un paisatge marítim.

Entendrem així que, de fet, d’alguna manera la ràdio sí que fa servir imatges: a través de la imaginació i la recreació de cadascú. Serà important diferenciar aquests conceptes dels nous formats de ràdio on es grava també en vídeo a la gent del programa i es penja o emet a internet.

E

Identifiquem les finalitats de la ràdio

5'

INFORMAR

ENTRETENIR

EDUCAR

ALTRES

Exercici del dret a la lliure expressió, acompanyar, comunicar a la comunitat

!

També podem intentar relacionar aquestes finalitats amb els tipus de ràdio dels que hem parlat anteriorment, però no cal entretenir-se excessivament amb aquesta secció.

F

El llenguatge radiofònic. Identifiquem els elements o recursos sonors de la ràdio

10'

La proposta de visualització d’un vídeo de ràdio antic es pot trobar a l’internet:
Vea como se hacían las Radionovelas

LA MÚSICA

LA VEU HUMANA

EL SILENCI

Podem reflexionar sobre la importància d’aquest element i com el seu ús durant 1 segon o 5 segons causarà efectes molt diferents, transmetent normalment poderosos missatges sense dir res

ELS EFECTES SONORS

Podem observar la diferència entre crear els sons en directe a la
gravació o tenir-los amb un clic

2a part

Contrastos

En aquesta segona part descobrim l’entrevista radiofònica, la seva preparació i la persona a qui entrevistarem més endavant. 

A

Descobrim l’entrevista radiofònica

10'
!

És un bon moment per animar a persones que encara no han participat en veu alta a fer-ho si els hi ve de gust. 

!

Una proposta de visualització és Adolescents XL, on podem trobar bones entrevistes a personatges que interessen a la joventut com Miss Raisa o Miquel Montoro. 

!

Posem èmfasi en la importància d’una bona introducció i un bon tancament i per què.

B

Descobrim com preparar una entrevista

10'

Ja hem introduït aquest tema en les seccions anteriors. Ara cal portar-lo al centre amb la pregunta “Quines coses ens convé tenir en compte per preparar la nostra entrevista?” o “Quin seria l’escenari ideal per preparar-la?”

S’espera que del procés col·lectiu, surtin les coses més bàsiques que cal recordar, a més de diversos detalls. Així, la investigació o recerca prèvia, la posada en contacte amb la persona a entrevistar i la preparació de preguntes ordenades per temes són trets que s’esmentaran.

C

Descobrim a la persona que entrevistarem

50'

Aquesta part de la sessió sol durar bastant de temps i ajuda al grup a adonar-se del que més els interessa parlar i de la necessitat d’ordenar-ho d’alguna manera, començant així a identificar possibles blocs temàtics.

3a part

Tancament

En aquesta tercera part tancarem la sessió, recordant les tasques de cada grup per la pròxima sessió. 

A

Tanquem la sessió i proposem una tasca

5'

És un bon moment per recordar quin era l’objectiu d’avui i com ens ha preparat per a la pròxima sessió, on començarem els guions. 

En funció de la mida del grup els hi recomanarem que es divideixin en 3, 4, 5, 6 grups. Com a referència, un grup de 16 persones podria dividirse en quatre grups. Convé assegurar-se que s’ha entès i donar espai per consultar dubtes abans de tancar i acomiadar-se. 

M6
Sessió 3

Preparem l’entrevista

PRIMERA PART

1. Introducció
   1a. Recordem la sessió anterior i expliquem l’objectiu d’avui (5’)
   1b. Escoltem una entrevista i debatem si ens sembla que està preparada o no (10’)
   1c. Coneixem què és la careta radiofònica i escoltem exemples (10’)

SEGONA PART

2. Contrastos
    2a. Definim els blocs temàtics (15’)
    2b. Comencem el guió i coneixem el document (15’)
    2c. Treballem en grup per completar el guió (60’)

TERCERA PART

3. Tancament
    3a. Posada en comú (5’)

1a part

Introducció

En aquesta primera part recordarem els continguts treballats fins ara i posarem exemples que ajudin a preparar les entrevistes. 

A

Recordem la sessió anterior i expliquem l’objectiu d’avui

5'
B

Escoltem una entrevista i debatem si ens sembla que està preparada o no

10'
C

Coneixem què és la careta radiofònica i escoltem exemples

10'

Per exemple:

!

És important que la classe entengui que cada grup farà la seva pròpia careta en la qual diran el títol o temàtica de la seva secció i qui està a càrrec. Podem obrir torn de preguntes per assegurar-nos que així és.

2a part

Contrastos

En aquesta segona part comencem el procés de crear un guió d’entrevista, fent una pluja d’idees, definint blocs temàtics, seleccionant preguntes…

A

Definim els blocs temàtics

15'

Com aquesta paraula indica, aquest document serveix per guiar-nos al moment de l’entrevista, però no és necessari ni desitjable tractar-lo com si fos un prospecte inalterable del qual no ens podem desviar.

!

Si ens embusséssim, pot ser bona idea esmentar que sempre es poden fer canvis posteriorment i que tal vegada és millor començar amb el que tenim de moment per anar fent.

!

Si això no funcionés com ens imaginàvem, tal vegada hauríem de canviar d’estratègia. És recomanable comunicar-se amb el professorat que acompanya al grup o saber com solen fer-ho al grup en qüestió.

També ens podem trobar amb alumnat, que acompanyats per la seva docent referent, ja hagi determinat quins blocs temàtics tindrà l’entrevista, quin grupet de persones s’encarregarà de cadascun dels temes, i fins i tot ja hagin determinat l’ordre dels mateixos.

B

Comencem el guió i coneixem el document

15'
!

Cal destacar que on diu “Nom conductor/a” han de posar els seus noms en majúscula i a sota la frase que aquesta persona dirà.

C

Treballem en grup per completar el guió

60'

És recomanable que l’alumnat tingui converses i escrigui primer en paper, o que no hi hagi més de dos ordinadors per grup, ja que així hi ha menys dispersió i poden concentrar-se més en parlar com a grup. 

3a part

Tancament

En aquesta tercera part tanquem la sessió i acabem de resoldre dubtes. 

 

A

Posada en comú

5'
M6
Sessió 4

Enregistrem l’entrevista

PRIMERA PART

1. Introducció
   1a. Fem l’última mirada al guió i repassem en grups, considerem si cal fer canvis (35’)
   1b. Mentalització i preparació de l’ànim col.lectiu (10’)

SEGONA PART

2. Contrastos
    2a. Darrers canvis d’última hora, recepció de la persona convidada (10’)
    2b. Execució (40’)

TERCERA PART

3. Tancament
    3a. Celebració i reflexió (25’)

1a part

Introducció

A

Fem l’última mirada al guió i repassem en grups, considerem si cal fer canvis

35'

Avui és un dia especial per a la majoria de les persones que integren el grup escolar, ja que no acostumen a parlar davant d’un micròfon ni a entrevistar a una persona adulta mentre es grava la conversa que s’emetrà a l’emissora local o es compartirà com a podcast en línia a la xarxa. És habitual que es respiri un clima agitat, hi hagi nervis o inclòs una mica de pànic. Per això va molt bé acompanyar al grup mentre experimenten tot això i, a la vegada, estan repassant les seves línies i guions.

B

Mentalització i preparació de l’ànim col.lectiu

10'
!

Si hem de canviar d’espai i encara no ho hem fet, és també el moment. Podem animar-los a portar un llapis o bolígraf per si han de canviar detalls in situ.

2a part

Contrastos

A

Darrers canvis d’última hora, recepció de la persona convidada

10'
B

Execució

40'
3a part

Tancament

A

Celebració i reflexió

25'
!

Si tenim temps extra podem escoltar fragments del que acabem de gravar en grup i fer petites reflexions al voltant d’això.

PRESENTACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA

Un cop enregistrada i editada l’entrevista, us convidem a presentar-la i fer-ne difusió a la comunitat educativa (dies mundials o jornades de celebració pròpies del centre) a través dels vostres recursos (web, ràdio…) i d’altres del territori per compartir el procés.