Taula de continguts
M2
MÒDUL 2
Perspectiva històrica
Resum sessió

En aquest mòdul, incentivem la reflexió sobre com la història dels darrers segles està marcada pel colonialisme europeu i el seu impacte a la resta del món. Aquesta perspectiva històrica ens ajuda a comprendre els sistemes polítics, econòmics i culturals d’avui, així com injustícies i desigualtats que segueixen afectant una gran part de la població mundial.

Idea força

Les desigualtats actuals tenen arrels històriques. 

Conceptes clau

Perspectiva històrica, desigualtats locals-globals, orígens de discriminacions.

Objectius
Dinàmica

PRIMERA PART

1. Activació de coneixements previs
    1a. On estem? Recuperem els coneixements treballats fins ara (5-10’)
    1b. Dinàmica introductòria – Saludem amb atenció? (15’)

SEGONA PART

2. Contrastos
    2a. Ulleres multifocals: ampliant la mirada (35’)
    2b. Presència i herència colonial – Què tenen en comú una pilota, una taronja i el planeta Terra? (40’) 

TERCERA PART

3. Tancament
    3a. Diari d’aprenentatge (20’)

Material de l’educadora

Imatge pilota (x3), imatge taronja (x3), fulls DINA3 (x6), retoladors/colors, imatge mapa aliments (PPT), targetes conseqüències (x13), Imatge en gran de: taronja, pilota i planeta terra, fils color A (3x grup taronges), fils color B (3x grup pilota).

Requisits tècnics

Projector, altaveu, accés a internet.

Desenvolupament del mòdul 2
Perspectiva històrica
1a part

Activació de coneixements previs

En aquesta primera part, ens presentem, coneixem i establim, entre totes, les línies i acords de convivència. 

  1. Revisar els coneixements dels mòduls anteriors.
  2. Mostrar la importància de la responsabilitat col·lectiva.
A

On estem? Recuperem els coneixements treballats fins ara

5-10'
B

Dinàmica introductòria – Saludem amb atenció?

15'

Exemple:
Persona A: “Hola, em dic Marc”.
Persona B: “Hola, em dic Marta”.

!

L’objectiu del joc és recuperar el propi nom i vetllar perquè tothom el recuperi.

Sovint estem més atentes d’aconseguir el propi nom que del que està passant en el moment. En aquest joc s’evidencia quin impacte pot tenir la falta d’atenció d’una persona. Si a una persona li passen un nom, i aquesta li passa a una altra persona un nom diferent del que havia rebut (per confusió, no recordar-se’n) fa que aquell nom que havia rebut desaparegui del joc i, per tant, que la persona que es diu d’aquella manera no pugui recuperar el seu nom (que és l’objectiu del joc). D’altra banda, si alguna persona recupera el seu nom és gràcies al grup que l’ha mantingut. 

Responsabilitat col·lectiva per aconseguir que tothom recuperi el seu nom. És una manera de veure que som éssers interdependents, que ens necessitem les unes a les altres, i que aquelles coses que fem, per petites que siguin, tenen un impacte en altres persones. 

2a part

Contrastos

  1. Reflexionar al voltant de com ens situem, mirem i som mirats en aquest món.
  2. Conèixer conseqüències socials i mediambientals que ha causat i continua causant el sistema actual, i la crisis global en què desencadena.
  3. Observar que l’organització social actual i les seves conseqüències socials i mediambientals tenen arrels històriques.
A

Ulleres multifocals: ampliant la mirada

35'
!

Per fer aquesta activitat haurem de separar les taules i cadires, i deixar un espai buit al centre de l’aula.

Exemples per les consignes:

QUADRE DE CONEIXEMENTS / REFLEXIÓ

La proposta de la dinàmica és propiciar la reflexió sobre com ens situem, mirem i som mirats en aquest món. És molt important recordar que vivim en un context sociohistòric concret, que es caracteritza sobretot per ser una societat de consum basada en el capitalisme, el binarisme, el patriarcat, el racisme… Tenim una mirada dual de la realitat en què la societat de consum diferencia ràpidament el que és productiu (que és llegit com a exitós), d’allò no productiu (que és llegit com a fracàs).

Sovint acostumem a mirar l’altre amb unes ulleres molt petites i influenciades pel context social en què vivim, i on la comparació juga un paper rellevant a l’hora de situar-nos en el món. Acostumem a pensar-nos i situar-nos en el món en relació amb els models hegemònics socials del context. Per tant, la nostra mirada cap a una mateixa i cap a l’altra també està tacada per la influència d’aquest model. Darrere d’aquests models sovint també s’hi amaguen prejudicis i imatges estereotipades de maneres de ser i estar.

Durant la dinàmica s’han dit afirmacions en relació amb la part física i fenotípica del cos, que al cap i a la fi, és la part més visible de les persones i sovint el primer contacte i filtre que tenim en la relació amb l’altre. És probable que el posicionament que s’hagi decidit tingui una relació directa amb l’entorn concret del grup, i amb els referents i models de l’imaginari col·lectiu que imperen en cada context.

QUADRE DE CONEIXEMENTS
Llengües

El fet que es parlin vàries llengües en un mateix territori o que hi hagi persones que parlin llengües és degut al fet que vivim en un context de globalització en què el món està interconnectat de moltes maneres. Fa molts anys, quan no hi havia tanta gent al món i aquest tampoc estava tan connectat, que les persones no sabien que hi havia altres persones que vivien en altres regions ni tampoc que parlaven altres llengües. 

Fruit de moviments de la població a causa del comerç i la voluntat d’expandir-se d’algunes regions, es van trobar diferents comunitats. No obstant això, aquestes trobades no van ser sostenibles, sinó al contrari. Estem parlant de la colonització, unes regions concretes en trobar-se amb altres territoris on vivien altres persones, van intentar apoderar-se d’aquelles regions que per elles eren noves i així treure’n benefici. Això va generar conflictes entre les persones que ja vivien allà i les persones que acabaven d’arribar amb la voluntat d’apropiar-se d’aquelles terres i dels sabers d’aquelles persones. Es van generar relacions d’explotació i extractivisme. Es van imposar a la força maneres de fer, pensar, organitzar-se i també com s’havia de parlar. És per aquesta raó que avui en dia a moltes regions del món es parla anglès, castellà o portuguès per exemple. O el fet que cada cop més persones parlen més llengües. Des de ja fa moltíssims anys que les persones es mouen i migren pel món per diferents raons. 

Menjar

El mateix passa amb el menjar. Abans que el món estigués tan connectat i no hi haguessin hagut tants intercanvis, l’alimentació era molt diferent de la que tenim en el present. El menjar és un clar exemple que ens permet entendre com al llarg de la història hi ha hagut diferents moviments de població i intercanvis. Tanmateix, cal matisar que aquests intercanvis i trobades entre diferents comunitats sovint no han estat basades en relacions sostenibles, sinó al contrari. Moltes vegades s’han basat en relacions d’explotació. Podem parlar de relacions colonials, en què unes comunitats imposen sobre unes altres el que les primeres creuen que és millor i, a part, s’autoproclamen propietàries dels territoris on vivia l’altra comunitat. Així, s’enriqueixen a base de l’explotació de les altres persones i dels territoris. 

Actualment, encara hi ha herència d’aquestes relacions colonials, d’explotació i no sostenibles. La colonització és un procés violent que altera d’una manera fonamental la forma de vida de les persones que són colonitzades. Els aliments han estat una eina de colonització, ja que serveixen com a vehicle per transmetre normes socials i culturals, però també per a violentar-les. 

Per exemple, amb l’arribada dels espanyols, els pobles indígenes de les Amèriques van haver d’incorporar un sistema alimentari radicalment diferent del propi. El llegat d’aquest sistema està molt present en els hàbits alimentaris de les persones que habiten a Llatinoamèrica avui en dia. No obstant això, cal no oblidar que la colonització ha sigut un procés conflictiu en el qual certs grups han negociat espais per si mateixos. Els aliments indígenes continuen estant presents en la dieta actual llatinoamericana, com també els aliments europeus. 

Entendre la història dels aliments i dels hàbits alimentaris en diferents contextos ens pot ajudar a entendre que l’hàbit de menjar és intrínsecament complex. Les decisions que les persones prenen entorn de la seva alimentació estan influïdes i limitades pels valors culturals prevalents, i són una part important de la construcció i preservació de la identitat social. És així com els aliments no representen únicament un acte plaent de menjar, sinó que els aliments tenen història, es transmeten culturalment i són part de la identitat. Alhora que els aliments representen poder. 

Si intentem pensar en la pròpia alimentació diària, observarem com la majoria de menjar que ingerim ha recorregut milers de km i diversos països fins que nosaltres l’arribem a consumir. 

Aquí podem projectar el mapa que mostra d’on venen diferents aliments que consumeixin habitualment. 

Països pobres vs rics en relació a què?

Quan es parla de països rics i pobres hi ha una estreta relació entre els països colonials i colonitzats. Els països colonials, que havien exercit una relació de domini amb altres comunitats són països que a dia d’avui es categoritzen com a països rics, ja que encara es beneficien de les relacions d’explotació i extractivisme que van establir en un passat i que segueixen establint en el present. 

B

Presència i herència colonial – Què tenen en comú una pilota, una taronja i el planeta Terra?

40'

(Material extret d’Intered – Unitat didàctica “SAL A LA VIDA, TRANSFORMA EL MUNDO”)

Conseqüències socials:

Vulneració de drets, desigualtats socials, expansió de malalties infeccioses, crisis de cures, violència masclista contra les dones i nenes, migració de persones, explotació laboral, econòmica i de gènere

Conseqüències medio-ambientals:

Sobreexplotació de recursos naturals, desforestació, pèrdua de biodiversitat, erosió del sòl, contaminació de l’aire i canvi climàtic. 

Al final del vídeo es dona un missatge esperançador. Actualment tenim els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (l’Agenda 2030) que ens ofereixen eines perquè la cura de la vida i de la naturalesa estigui al centre, perquè es compleixin els drets humans, perquè existeixi igualtat, justícia i pau. 

!

És important pensar quins elements cal tenir en compte en cada moment del procés (lloc, país, persones, ecosistema…)

Conseqüències

3a part

Tancament

A

Diari d’aprenentatge

20'

En aquesta tercera part realitzarem el tancament i l’avaluació del mòdul 2. Podem fer una reflexió a partir de les següents preguntes i recollir-ho al diari d’aprenentatge:

Pregunta pel diari d’aprenentatge:

  • Què m’ha sorprès d’aquest mòdul?

  • Quin canvi podria comprometre’m a fer per millorar la nostra vida, la d’altres persones i la del planeta Terra?