Taula de continguts

Presentació

Des del 1992, a la Fundació Akwaba promovem la participació i la corresponsabilitat per generar una societat més justa mitjançant la formació. En tots els projectes, siguin d’acollida de persones nouvingudes, d’educació per a la justícia global, de cooperació local o internacional, incloem aquest aspecte. COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global de la Fundació Akwaba que adrecem principalment a l’alumnat, professorat i famílies de centres educatius catalans.

L’objectiu és contribuir a generar una ciutadania activa i crítica amb les actituds discriminatòries vers les persones; capaç d’identificar aquestes vulneracions i de generar propostes de transformació al centre educatiu. Integrant la perspectiva d’interculturalitat crítica i d’EGBDH (enfocament de gènere basat en drets humans) en els projectes de convivència i coeducació.

Actualment la vulneració del dret a la no discriminació constitueix un repte global que contribueix a la situació d’emergència social i creixents desigualtats econòmiques i socials, racials i de gènere, que s’han vist accentuades per la pandèmia (Oxfam, 2022). Aquesta vulneració incideix en el dret al desenvolupament i es reflecteix en un preocupant increment del discurs de l’odi i les seves variants: racista, sexista, aporofòbic o adultocèntric, i en la proliferació de negacionismes. És en aquest context on es fa més necessari incentivar el respecte i cura per la comunitat de vida (escola/barri/ciutat/món), on el dret a migrar, a desplaçar-se i al refugi no és garantit.

A Akwaba defensem que aquestes problemàtiques d’entrada desconnectades, estan molt relacionades, i les estratègies per fer-ne front també. Són resultat del procés de dominació antropocèntrica, patriarcal, colonial i del model econòmic que ens deshumanitza, ens desnaturalitza i ens discrimina per raó de gènere, origen, cultura, edat, classe i múltiples eixos d’opressió, incidint en les possibilitats reals d’accedir a un desenvolupament sostenible i que pateixen especialment les dones. El sistema socioeconòmic imperant perpetua les desigualtats que posicionen les nenes i les dones a llocs de subordinació, privació i vulneració de drets, amb bretxes: temps destinat a cures, bretxes salarials, precarietat i precarització de sectors feminitzats, expectatives i condicions laborals i feminització de la pobresa són exemples. Aquesta realitat és present a tota Catalunya, com a la resta del món: la igualtat de gènere és una fita de l’Agenda dels ODS que està lluny de ser assolida. Si afegim dimensions interseccionals com l’origen o la racialització, les bretxes s’accentuen.

Tot això té un reflex en el sistema educatiu, l’alumnat s’insereix en aquest sistema regit per paràmetres que obeeixen al sistema socioeconòmic amb pocs espais per entendre les causes de discriminacions i desigualtats. Perpetuem un sistema que genera expectatives i oportunitats desiguals i manté privilegis, relacions desiguals que s’estableixen i reprodueixen als centres educatius des del que anomenem currículum ocult i altres mecanismes com la manca de referents femenins i/o racialitzats als llibres de text.

Amb la campanya COMunitats volem contribuir a que les comunitats educatives catalanes puguin exercir el dret a la no discriminació a les persones, el dret a migrar i al dret al desenvolupament sostenible des d’una educació de qualitat, el 4t objectiu, en coherència amb els ODS de l’Agenda 2030. La proposta educativa està dissenyada des d’una perspectiva feminista, interseccional i decolonial, fonamentada des del paradigma de la interculturalitat crítica.

El jovent i els infants són el públic clau perquè representen la societat del present i del futur i si volem canviar els valors de la societat, el jovent i els infants han de formar-se en el respecte, la defensa i promoció dels drets humans i en valors favorables a un desenvolupament sostenible. L’experiència de les campanyes anteriors ens demostra que l’alumnat és receptiu i s’interessa per aquests conceptes, sempre que es treballin mitjançant una metodologia que en propiciï la participació activa i la reflexió. Pensem que aquests valors han de ser coneguts per tots els infants i joves independentment de la condició social i, perquè la futura societat sigui realment democràtica, cal potenciar l’intercanvi entre iguals.

L’experiència de les campanyes anteriors ens demostra que l’alumnat és receptiu i s’interessa per aquests conceptes, sempre que es treballin mitjançant una metodologia que en propiciï la participació activa i la reflexió. Pensem que aquests valors han de ser coneguts per tots els infants i joves independentment de la condició social i, perquè la futura societat sigui realment democràtica, cal potenciar l’intercanvi entre iguals.

Les estratègies del COMunitats se centren en accions formatives i espais de reflexió. Tot a partir de l’atenció a la participació i a les emocions com a elements clau per afavorir la cura a les persones i al seu entorn. La metodologia d’aquests acompanyaments educatius es plantegen en dues fases.