Taula de continguts
M3
MÒDUL 3
Anàlisi actual
Resum sessió

En aquesta sessió ens centrem en l’antiracisme i la interculturalitat crítica. Ho fem convidant a una persona vinculada al territori, o una entitat del barri, ciutat o poble, especialitzades en les temàtiques que estem tractant, per donar a conèixer discriminacions i vulneracions de drets, amb l’objectiu de fer conèixer vulneracions de drets a l’alumnat de primària en el marc d’un sistema mundial desigual.

Idea força

Existeixen opressions visibles i invisibles que generen discriminacions i racisme.

Conceptes clau

Discriminació, desigualtats, vulneracions de drets, etiquetes, estereotips.

Objectius
Dinàmica

PRIMERA PART

1. Introducció
    1a. Presentació entitat local (15’)

SEGONA PART

2. Contrastos
    2a. Conèixer l’experiència viscuda i els testimonis de l’entitat
(1h 15’)

TERCERA PART

3. Tancament
    3a. Espais de debat i diari d’aprenentatge (30’)

1a part

Introducció

A

Presentació entitat local

15'

Per aquesta sessió convidem a una entitat externa que faci una intervenció directa al territori sobre temàtiques d’antiracisme o interculturalitat crítica. Pot ser una persona que estigui vinculada al centre perquè hi treballi en altres espais, una entitat del barri o ciutat, o que específicament treballi les temàtiques que estem tractant. Així doncs, deixem espai a l’entitat perquè presenti la seva història, d’on sorgeix i quina és la seva activitat en l’actualitat. L’alumnat pot formular preguntes a les persones de l’entitat per tal d’aclarir més en què treballen.

!

A l’apartat d’Annexos d’aquest mòdul, presentem l’exemple de la participació del projecte de Fronteres Invisibles i la Xarxa Antiracista de Tarragona a la campanya COMunitats.

2a part

Contrastos

A

Conèixer l’experiència viscuda i els testimonis de l’entitat

1h 15’

L’entitat explica a través del testimoni en primera persona i de l’experiència viscuda quin és el context i anàlisi actual en relació amb aspectes sobre racisme, etiquetes, estereotips, vulneració de drets, discriminacions, interculturalitat crítica. La proposta és que l’entitat pugui explicar els diferents conceptes i la seva intervenció a través d’algun joc, dinàmica o història de vida.

3a part

Tancament

A

Espais de debat i diari d’aprenentatge

30’

Tanquem la sessió amb un espai de debat o reflexions sobre la situació actual i propera al centre en relació amb el racisme i discriminacions. Podem introduir preguntes i reflexions per veure com opera en concret el biaix racista dins de l’escola, i també en el dia a dia de cadascú a través d’una mirada carregada d’etiquetes i estereotips.

Exemples pràctics

exemple 1

Fronteres invisibles a Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat

1a part

Introducció

L’activitat consta de tres parts. En aquesta primera part, es presenta l’entitat i mitjançant una dinàmica s’introdueix el tema breument. La idea és començar a escoltar els conceptes que ens acompanyaran la resta de la dinàmica.

A

Presentació Fronteres Invisibles

10'

Som Fronteres Invisibles, un projecte educatiu que trenca murs mitjançant el diàleg i la comprensió dels problemes reals que ens envolten. Concretament, ens centrem a treballar les migracions i tot el que se’n desprèn d’aquestes.

Fronteres Invisibles és una proposta educativa que s’articula a partir d’un joc de taula. Aquest és un instrument lúdic pensat per mostrar la realitat de les persones immigrades a l’Estat Espanyol. Com a tal, ha de poder ser jugat i això fa que no es pugui exposar la realitat de la forma més fidel.

B

Dinàmica introductòria

5'

Conceptes:

2a part

Contrastos

En aquesta segona part es desenvoluparà el joc de taula fronteres invisibles per parlar del racisme a través d’una eina pedagògica. 

A

Joc Fronteres Invisibles

1h 15’
!

En el joc Fronteres Invisibles, a primària utilitzarem el joc de terra i secundària utilitzarem el joc de taula.

Fronteres Invisibles
Joc de taula

3a part

Tancament

En aquesta tercera part generem un espai de debat per reflexionar sobre els aprenentatges i reflexions que ens ha aportat el joc fronteres invisibles.

A

Espai de debat i diari d’aprenentatge

30'

El joc pot ser un mitjà que té per objecte entretenir-se i passar el temps. Si no som capaçes de fer alguna cosa amb allò que hem viscut durant la partida, correm el risc d’haver proposat una activitat lúdica i entretinguda, i poc més.

Nosaltres entenem el joc com un instrument que ens permet educar-nos; que ens dota d’una perspectiva que ens permet entendre la realitat. Al cap i a la fi, és un mer mitjà que vol facilitar l’adopció d’una mirada crítica en vers allò que ens envolta.

!

És important, un cop hem finalitzat les diferents partides, establir un espai de debat que ens possibiliti parlar de tot allò que hem viscut.

Nosaltres som partidàries que el debat s’articuli a partir de les seves necessitats, per això ens agrada que siguin elles qui tinguin la primera veu després de la partida. Això sempre genera que l’espai de conversa, s’encari cap a allò que ha generat més dubtes, inquietuds i reflexions a les participants.

El joc, al cap i a la fi, adapta la realitat. No podem mostrar-la idènticament perquè sinó el joc no existiria. Per tant, és imprescindible que després marquem bé què és el que distingeix el joc de la realitat.

I preguntes de l’estil perquè tothom vegi quina ha estat la tendència general de les diferents partides. Això ens serveix per veure que malgrat com hagin anat les diferents partides, tots ens hem trobat amb moltíssimes dificultats i tots hem viscut realment unes partides angoixants. 

!

És important que entenguin que el que hem viscut al joc no és exactament el mateix que passa a la vida real.

I així amb tot el que ha anat sortint al llarg de la partida. Poc a poc, desmuntem rumors, resolem dubtes, destruïm prejudicis i establim un marc crític a partir del qual creiem que és més fàcil construir un món una mica més just.

!

En cas que el debat en algun moment perdi intensitat, nosaltres introduïm qüestions que l’estimulin novament i que ens permetin seguir en aquesta línia.

Els debats normalment, més enllà dels eixos centrals que nosaltres sempre introduïm i compartim, segueixen el camí marcat per les participants. Creiem que això és interessant i necessari. Així com les partides són independents i es poden desenvolupar autònomament, creiem que els debats també ho poden ser. La veu és durant la darrera hora de la dinàmica pels alumnes. I això conseqüentment implica que durant la darrera hora el combat contra la discriminació és també gràcies als alumnes.

Pregunta pel diari d’aprenentatge:

  • Què és una etiqueta? Posa algun exemple d’etiquetes que hagis posat o t’hagin posat.

exemple 2

Xarxa Antirracista de Tarragona

1a part

Introducció

En aquesta primera part presentem l’entitat i el context de la ciutat en relació amb l’antiracisme…

A

Presentació de les talleristes i de la Xarxa Antiracista de Tarragona

30'

Xarxa Antirracista de Tarragona:

Context Tarragona:

2a part

Contrastos

A

Què és la globalització? Què és la colonització? Què és la descolonització? Què és la desigualtat?

25'

Conseqüències

Perspectiva de la globalització (positiva, negativa)

B

Què és Àfrica? Què és Llatinoamèrica i el Carib?

25'
C

La globalització colonial

35'

Foto © Karolynaroca. Wikipedia

Ernesto Pérez representa un frailejón. El frailejón és una planta que habita els erms de Colòmbia, Veneçuela i Equador. 

La seva funció principal és millorar l’ecosistema, ja que a través dels pèls que té a les fulles absorbeix la humitat de la boirina i l’allibera a través de les seves arrels quan hi ha sequera. És a dir, produeix aigua!

3a part

Tancament

A

Espai de debat i diari d’aprenentatge

30'

Per al tancament del taller socialitzem la cançó “Tierra” del grup Bomba Estéreo que parla sobre la terra, l’emancipació i la cura de la mateixa.

Pregunta pel diari d’aprenentatge:

  • Què he après sobre la globalització o la colonització?