Taula de continguts
M4
MÒDUL 4
Relacions sostenibles i comunitàries
Resum sessió

En aquest mòdul fem servir diverses tècniques del Teatre de les Oprimides per vivenciar, en primer lloc, com són les relacions interpersonals i, posteriorment, com són les relacions dins del centre educatiu, passant també dels vincles més visibles als més invisibles, i per aquells que promouen les cures. Comencem fent el joc de contraris per treballar la coordinació i l’escolta amb la desmecanització del cos. Utilitzem les cordes per investigar, metafòricament, amb els diferents tipus de relacions que existeixen. Finalment, a través del teatre imatge representem diferents tipus de relacions que existeixen en el marc del centre educatiu.

Idea força

El Teatre de les Oprimides ens ajuda a conèixer i transformar les relacions dins del centre.

Conceptes clau

Escolta, reconeixement mutu, identificació dels desequilibris a les relacions de poder. Interdependència, vida en comú, comunitat 

Objectius
Dinàmica

PRIMERA PART

1. Introducció
    1a. Presentació de la sessió (5’)
    1b. Joc de sintonia, ritme comú per presentar-se (15’)

SEGONA PART

2. Contrastos
    2a. Joc de contraris (15’)
    2b. Dinàmica de parelles amb 1 i 2 cordes (35’)
    2c. Màquines/Teatre Imatge (35’)

TERCERA PART

3. Tancament
    3a. Reflexions finals (15’)

Material de l’educadora

Cordes d’un metre per cada participant.

Requisits tècnics

Equip de so per la dinàmica de les cordes.

El Teatre de les Oprimides és una metodologia que transcendeix la paraula i proposa utilitzar el cos com a eina de transformació i presa de consciència. Aquesta eina va ser sistematitzada pel dramaturg brasiler Augusto Boal i conjuga les seves bases en l’Educació Popular, desenvolupant a través de jocs i exercicis teatrals una eina per a processos col·lectius d’empoderament i transformació social. L’art com a eina pedagògica ofereix a les persones la possibilitat d’analitzar el seu passat, el seu context present per a inventar un futur possible. El Teatre de les Oprimides ens ajuda a aprendre a viure en societat; és un assaig per transformar la realitat.

Desenvolupament del mòdul 4
Relacions sostenibles amb les comunitats
1a part

Introducció

En aquesta primera part reprenem el que hem estat treballant fins ara i comencem amb una dinàmica introductòria de moviments i ritmes per la preparació de l’escolta activa i el cos.

A

Presentació de la sessió

5'
B

Joc de sintonia, ritme comú per presentar-se

15'
!

Depenent del grup, podem jugar a girar a la dreta, esquerra, davant o darrere, o treure peus, mans a cor i jugar amb els silencis/el vuit.

2a part

Contrastos

En aquesta segona part realitzarem diferents activitats i dinàmiques que tracten els vincles sostenibles i els vincles invisibles a través de l’espai, el moviment, els sons…

A

Joc de contraris

30'

Apropiació de l’espai, equilibris de grup. Coordinació (desmecanització del cos i l’escolta)

B

Dinàmica de parelles amb 1 i 2 cordes

35'

Identifiquem diversos tipus de relacions a partir d’exemples amb les cordes.

Posada en comú del viscut.

D’aquesta manera, incentivem generar un debat sobre les temàtiques que surten (interaccions, confiança, espais segurs, rols o persones intervinents en la comunitat educativa).

C

Màquines/Teatre Imatge

35'
!

És important que quedi part del grup com a observador, per interpretar i comentar el que ha sorgit.

!

També podem provar reemplaçaments de les parts si es veu necessari afegir o treure alguns elements. Així mateix, es pot canviar el so inicial per paraules (1 per persona) per aterrar una mica més la situació, etc.

En cas que la proposta de màquines resulti difícil de generar, podem utilitzar les imatges, si algú té una proposta de com es reflecteixen els vincles que comentem, podem modelar els cossos de la resta de companyes, fins a crear el quadre i després activar amb 1 moviment i so, i continuar les variants anteriors. L’important és reflectir els vincles amb els rols que no s’identificaven ràpidament.

3a part

Tancament

En aquesta tercera part fem el tancament del mòdul posant en comú el que hem après i acabem amb una dinàmica final d’entrellaçar mans.

A

Reflexions finals

15'

Dinàmica de mans entrellaçades

Diem una paraula/concepte que sembli clau per construir vincles sostenibles (equilibrats i sans). Després que tothom ho ha dit, fem la dinàmica de les mans entrellaçades. Sempre en moviment li donem una mà a algú i li diem el concepte, sense deixar anar la mà, li donem l’altra mà a una altra persona i així totes a la vegada. No podem deixar anar una mà si no tens a algú a l’altra mà, és a dir, l’objectiu de la dinàmica és que cap persona es quedi sola.

Pregunta pel diari d’aprenentatge:

  • Com m’imagino les relacions sostenibles a l’escola? (3 característiques mínim)