Taula de continguts
ER Mxt
Espai de reflexió mixt alumnat - professorat
Promoure la sostenibilitat social des d’una interculturalitat crítica en el centre
Resum sessió

Iniciem agraïnt el procés dut a terme fins a la sessió d’avui, donem pas a fer una roda emocional per conèixer l’estat d’ànim de les nostres companyes. Ens situem en el moment del procés en que ens trobem. A continuació, fem memòria i recuperem el que hem fet al llarg de la campanya, i dediquem un espai per valorar les coses que ens han agradat més i menys (què m’enduc, què canviaria, què no tornaria a fer). Després fem un role playing i experimentem l’eina de l’assemblea per simular la presa de decisions amb temes que tenen a veure amb la campanya COMunitats (interculturalitat crítica i situacions discriminatòries cap a les persones). Tanquem la sessió i la primera fase amb un reconeixement i celebració.

Idea força

Les transformacions per promoure la interculturalitat crítica requereixen la implicació de tota la comunitat educativa.

Conceptes clau

Sostenibilitat social, interculturalitat crítica, participació.

Objectius
Dinàmica

PRIMERA PART

1. Introducció
    1a. Presentació de la sessió i dinàmica introductòria (15’)

SEGONA PART

2. Contrastos
    2a. Recuperem i valorem el que hem fet (20’)
    2b. Assemblea – joc de rol (1h)

TERCERA PART

3. Tancament
    3a. Ritmes – Paraula per tancar (15’)
    3b. Cançó Miss Raisa (10’)

Material de l’educadora

Fotos sessions, gomets 3 colors diferents, imatges motxilla, fil, escombraries, post its

Requisits tècnics

Projector i àudio.

Desenvolupament de l'Espai de reflexió mixt
Promoure la sostenibilitat social des d’una interculturalitat crítica en el centre
1a part

Introducció

En aquesta primera part reprenem el que hem estat treballant fins ara i comencem amb una dinàmica introductòria de moviments i ritmes per veure com estem.

A

Presentació de la sessió i dinàmica introductòria

15'
!

Depenent del grup, podem jugar a girar a la dreta, esquerra, davant o darrere, o treure peus, mans a cor i jugar amb els silencis/el vuit.

“Peu dret, peu esquerre, peu dret, peu esquerre” o “mà dreta pica cuixa dreta, mà esquerra pica cuixa esquerra, mà dreta pica cuixa dreta, mà esquerra pica cuixa esquerra”.

Ritme: 1, 2, 3, 4. 1,2,3,4… 

2a part

Contrastos

En aquesta segona part, recuperem el què hem fet al llarg de la campanya, i valorem el què ens ha agradat més i menys. També experimentem amb l’eina de l’assamblea per simular la presa de decisions amb temes que tenen a veure amb la campanya COMunitats (interculturalitat crítica i situacions discriminatòries cap a les persones).

A

Recuperem el que hem fet

20'
!

Per fer la valoració podem recuperar el mural col·lectiu, el diari d’aprenentatge, la intervenció artística (podcast o mapeig relacional) i fotografies de les diferents sessions.

B

Assemblea - joc de rol

1h
!

En aquest punt, cal que recordem la investigació feta en que s’han identificat les diferents cures que propicien les relacions sostenibles al centre i les persones que hi ha darrere de les diferents tasques de cures.

Hem observat com han augmentat els insults o comentaris racistes, masclistes, classistes i capacitistes entre companys/es de l’escola/institut. Tenint en compte que fomenten la discriminació i generen un impacte negatiu en les persones, què podríem fer per erradicar-ho?

Tenint en compte l’àmplia diversitat de sabers, llengües, maneres de fer i pensar que existeix entre les diferents persones que conformen la comunitat del centre educatiu, de quina manera podríem aprofitar aquesta potencialitat des de l’escola/institut? 

3a part

Tancament

En aquesta tercera i última part, fem el tancament de l’espai de reflexió i, per tant, de la primera fase de la campanya COMunitats.

A

Ritmes - Paraula per tancar

15'
B

Cançó Miss Raisa

10'