Taula de continguts
M6
MÒDUL 6
Fem COMunitat al centre educatiu
Resum sessió

El mòdul consta de quatre sessions. En la primera, es duu a terme la investigació. Primer identifiquem quines són les cures que sostenen el centre, i seguidament l’alumnat descobreix les persones que hi ha darrere d’aquestes cures. Ens hem inspirat en la metodologia biblioteques vivents (living libraries).

A les següents sessions (2, 3 i 4), transformem el resultat de la investigació per sensibilitzar la comunitat educativa a través de dues opcions: 

Opció 1. Comunicació transformadora
Opció 2. Expressió artística

En les experiències pilots hem col·laborat amb COMSOC i la Tregua, que ens han donat suport en les sessions 2, 3 i 4.

Idea força

Descobrir i posar en valor les relacions que sostenen la COMunitat educativa.

Conceptes clau

Cures, relacions sostenibles, interdependència.

Cal recordar que cada grup té les pròpies diversitats, pel que els exercicis han de ser suficientment flexibles per adaptar-se en ritme, explicació i durada a cada un d’ells, així com si es més visual, rítmic o auditiva la dinàmica.

M6
Sessió 1

Investiguem les relacions al centre educatiu

Objectius
Dinàmica

PRIMERA PART

1. Introducció
    1a. Presentem la investigació (10’)
    1b. Identifiquem les cures que necessitem a l’escola – joc stop paraula (15’)

SEGONA PART

2. Contrastos
    2a. Escollim conceptes de cures claus (25’)
    2b. Iniciem la investigació (25’)

TERCERA PART

3. Tancament
    3a. Posada en comú (40’)

Material de l’educadora

Fulls en blanc, pissarra, cartellets (4 colors diferents), fitxes (1 cada 2-3 persones), paperògraf, rotulador i taker.

1a part

Introducció

En aquesta primera part resseguim el procés de la investigació i comencem identificant les cures que necessitem a l’escola amb el joc stop paraula. 

A

Presentem la investigació

10'
B

Identifiquem les cures que necessitem a l’escola - joc stop paraula

15'

En aquest punt és important mencionar les tasques de cures que cobreixen les necessitats de subsistència (com la neteja o la cuina), però també fer visibles cures relacionades amb gestió emocional, acollida, resolució de conflictes, oci, altres aprenentatges, etc.) 

2a part

Contrastos

En aquesta segona part es treballen els conceptes de cures claus que cada grup investigarà en el centre a partir d’un seguit de preguntes.

A

Escollim conceptes de cures claus

25'

aigua, aire, aliment, salut, moviment, higiene, descans, refugi, contacte físic

afecte, apreciació, companyia, harmonia, intimitat, amor, suport, tendresa, expressió sexual, comunicació, escolta atenta, seguretat, confiança

B

Iniciem la investigació

25'

Les preguntes a respondre són les següents:

3a part

Tancament

En aquesta tercera part posem en comú les investigacions de cada grup per tal de veure la importància de les relacions i les persones que cuiden i fan sostenible el centre. 

A

Posada en comú

40'
!

Les cures les escrivim en una cartolina/full de color en funció de la categoria que li pertoqui, i el nom de la persona en una cartolina de color groc. 

En aquest moment, després d’haver fet tot el procés d’investigació tenim diferents persones que cuiden i propicien les relacions al centre. És probable que sovint no coneguem a aquestes persones o què sapiguem molt poc de les seves vides. En aquest sentit volem posar en valor les històries de les persones més enllà de les tasques de cures i rols que tenen dins del centre educatiu, a l’hora que reconeixem la importància de cada un d’aquests rols pel sosteniment del centre.

Opcions

A continuació presentem dos exemples d’entitats que han participat a la campanya COMunitats i que corresponen a les sessions 2, 3 i 4 del mòdul 6 respectivament.