Títol
GUIA PEDAGÒGICA. Primera fase
COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món
FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA

Edició
Fundació Akwaba 2023

Redacció
Andrea Bertran Juan-Torres

Coordinació i revisió
Nines Álquezar Castillo
Núria Gómez Camprubí
Begoña Carrera Redondo
Rut Llauradó Cabellos
Emma Viñals De Ignacio-Simó

Col·laboracions
La Tregua. Arte y transformación social, SCCL
COMSOC – Comunicació Social
Fronteres Invisibles
Plataforma Antirracista de Tarragona

Imatge gràfica de la campanya
Amaia Martin / Supercobra.net

Disseny, maquetació i web
Yvonne Fuertes Mur

Aquesta publicació ha estat realitzada amb el suport i la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de Tarragona i a dins de la campanya d’educació per a la justícia global “COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món”.

El contingut de la mateixa és responsabilitat exclusiva de la Fundació Akwaba, i no reflecteix, necessàriament, l’opinió de les finançadores.

Es permet lliurement copiar, distribuir i comunicar públicament aquesta obra sempre que es reconegui l’autoria i no es faci servir per a fins comercials. No es pot alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra.